Հիմնական Մենք Կառուցվածք Կանոնակարգ Գնացուցակ Փոխադարձ կապ Հյուրատետր Ինչպես կապվել

Աշխատակազմ

 

  1. վարչական անձնակազմ
  2. սպասարկող անձնակազմ
  3. բաժանմունքներ`
    • ընդհանուր օնկոթերապեւտիկ բաժանմունք, այդ թվում ճառագայթային
    • ընդհանուր օնկովիրաբուժական բաժանմունք, այդ թվում օնկոգինեկոլոգիական
    • դիսպանսերային հսկողություն, այդ թվում լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ (ռենտգեն, կլինիկական, բիոքիմիական, բջջաբանական, հիստոլոգիական, սոնոգրաֆիա, ԷՍԳ)