Հիմնական Մենք Կառուցվածք Կանոնակարգ Գնացուցակ Փոխադարձ կապ Հյուրատետր Ինչպես կապվել

Լրացուցիչ՝ տպել, ներբեռնել...

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

“Գյումրիի Ուռուցքաբանական դիսպանսեր” ՓԲԸ տնօրեն՝

Վ. Ս. ՇԻՐԻՆՅԱՆ

24 մարտի 2020 թ.

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
“ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ” ՓԲԸ

ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող և բարորակ հիվանդությունների համար
ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող և սոցիալապես անապահով խմբերում
չընդգրկված անձանց համար
2020 թվականի վճարովի բժշկական օգնության և սպասարկման

Գնացուցակ

հ/հ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը և ծառայությունը Ծառայության գինը
1 Վահանագեղձի մեկ բլթի հեռացում առանց լիմֆոդիսեկցիայի 300 000
2 Վահանագեղձի մեկ բլթի հեռացում լիմֆոդիսեկցիայով 400 000
3 Հարականջային թքագեղձի մասնահատում կամ ամբողջական հեռացում 161 200
4 Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով, առանց լիմֆոդիսեկցիայի 244 800
5 Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով, լիմֆոդիսեկցիայով 290 400
6 Նախաբազկի ամպուտացիա 202 400
7 Տրախեոտոմիա 150 000
8 Կրծքային վիրահատություններ՝ լիմֆոբիոպսիա, տրեպանբիոպսիա 175 000
9 Կրծքային փոքր վիրահատություններ` կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման 125 000
10 Վիրահատություններ կրծքագեղձի վրա (սեկտորալ մասնահատում, կիստայի հեռացում և այլն) 190 000
11 Մաստէկտոմիա 320 000
12 Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում ընդհանուր անզայացմամբ 250 000
13 Կրծքագեղձի երկկողմանի սեկտորալ մասնահատում 285 000
14 Ռադիկալ մաստէկտոմիա (անութափոսային լիմֆոդիսեկցիայով) կամ կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում կողերի մասնահատումով 450 000
15 Օրխէկտոմիա 170 000
16 Օրխէկտոմիա երկկողմանի 170 000
17 Ռադիկալ օրխոֆունիկուլէկտոմիա 195 000
18 Առնանդամի ամպուտացիա 195 000
19 Ռադիկալ նեֆրէկտոմիա չարորակ ուռուցքի կապակցությամբ 450 000
20 Լեղապարկ-աղիքային բերանակցում 202 400
21 Ուռուցքի տրանսանալ հեռացում 160 000
22 Աղիների շրջանցող բերանակցում 255 000
23 Կոլոտոմիա 255 000
24 Խթաղու մասնահատում ստոմայով 306 000
25 Ուղիղ աղու մասնահատում ստոմայով 382 000
26 Ուղիղ աղու էքստիրպացիա 382 000
27 Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ 382 000
28 Կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ 382 000
29 Պոլիպէկտոմիա ռեկտոսկոպի միջոցով 30 000
30 Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ (առանց կարող գլխիկի արժեքի) 382 000
31 Գլխի, պարանոցի, իրանի, վերջույթների, մաշկի ուռուցքի հեռացում տեղային անզգայացմամբ 120 000
32 Գլխի, պարանոցի, իրանի, վերջույթների, մաշկի ուռուցքի հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ 150 000
33 Դեմքի կամ պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների (3 սմ–ից մեծ) հեռացում 212 000
34 Բարորակ ուռուցքների, թքաքարային հիվանդությունների վիրահատական բուժում 255 000
35 Փափուկ հյուսվածքի ուռուցքի լայն բացազատում 3 սմ-ից ավել 375 000
36 Փափուկ հյուսվածքի ուռուցքի լայն բացազատում մինչեւ 3 սմ 280 000
37 Պոլիպի հեռացում 100 000
38 Թքագեղձի մասնահատում 150 000
39 Թքագեղձի ամբողջական հեռացում 200 000
40 Պարանոցի ավշային հանգույցների հեռացում միակողմանի 200 000
41 Պարանոցի ավշային հանգույցների հեռացում երկկողմանի 280 000
42 Փայծախի հեռացում 300 000
43 Վիրահատություններ ստամոքսի ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում 340 000
44 Գաստրէկտոմիա 470 000
45 Հետորովայնամզային ոչ օրգանային ուռուցքների հեռացում 300 000
46 Մեծ ճարպոնի հեռացում 210 000
47 Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (տեղային անզգայացմամբ) 76 000
48 Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (ընդհանուր անզգայացմամբ) 120 000
49 Վիրահատություններ աղիների ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում 297 000
50 Վիրահատություններ աղիների օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ 229 000
51 Նախաբազկի կամ սրունքի շրջանի ամպուտացիա 250 000
52 Բազկի կամ ազդրի շրջանի ամպուտացիա 330 000
53 Շեքի և/կամ հեշտոցի պատերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում; արգանդի պարանոցի ամպուտացիա, էլեկտրոկոնիզացիա; ռեզեկտոհիստերոսկոպիա 100 000
54 Հեշտոցի միջնապատի հատում; բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում 114 000
55 Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա 220 000
56 Սուբտոտալ աբդոմինալ հիստերէկտոմիա; սալպինգէկտոմիա; օվարիէկտոմիա; ադնեքսէկտոմիա (բորբոքային ուռուցքների դեպքում); ձվարանի կիստայի և/կամ կիստոմաների հեռացում 230 000
57 Ձվարանների չարորակ ուռուցքների հեռացում 331 000
58 Աճուկա-ազդրային լիմֆոդիսեկցիա միակողմանի 255 000
59 Աճուկա-ազդրային լիմֆոդիսեկցիա երկկողմանի 382 000
60 Պլևրալ պունկցիա (կրծքային վիրաբուժ.) 25 000
61 Հոդերի պունկցիաներ 15 000
62 Ախտորոշիչ լապարոտոմիա 153 000
63 Կրծքագեղձի բիոպսիա 23 000
64 Ավշային հանգույցի բիոպսիա բաց եղանակով 119 000
65 Չարորակ նորագոյացությունների ճառագայթային բուժում (յուրաքանչյուր սեանսի համար) 10 000
66 Համակցված ճառագայթային բուժում 268 000
67 Չարորակ նորագոյացությունների քիմիո-թերապևտիկ բուժում 250 000
68 Չարորակ նորագոյացությունների քիմիո-թերապևտիկ բուժում (ցերեկային ստացիոնար) 200 000
69 Սիմտոմատիկ բուժում հիվանդանոցային պայմաններում (միավորի օրական գինը) 15 000
70 Բարորակ հիվանդությունների բուժում 100 000
71 Հետազոտություն հիվանդանոցային պայմաններում 55 000


Ամբուլատոր բուժօգնություն
եւ լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ

հ/հ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը և ծառայությունը Ծառայության գինը
72 Լիպոմայի հեռացում 45 000
73 Ատերոմայի հեռացում (յուրաքանչյուրի համար) 16 000
74 Պապիլոմայի հեռացում 7 000
75 Հյուսվածքաբանական բիոպսիա ախտորոշման նպատակով 55 000
76 Հյուսվածքաբանական հետազոտություն 9 000
77 Փոքր վիրահատական միջամտություն 25 000
78 Վիրակապություններ թարախային 2 500
79 Վիրակապություններ ոչ թարախային 2 000
80 Կրծքավանդակի պունկցիա 12 000
81 Որովայնի պունկցիա 10 000
82 Ամբուլատոր ճառագայթային բուժում յուրաքանչյուր սեանսի համար 10 000
83 Արգանդի վզիկի կոագուլացիա/էքսցիզիա 50 000
84 Արգանդի վզիկի պոլիպէկտոմիա 40 000
85 Էլեկտրասրտագրություն 2 500
86 Սրտաբանի խորհրդատվություն 2 500
87 Ռենտգեն նկարանում 5 000
88 Ռենտգենոլոգի խորհրդատվություն 1 000
89 Աղե-ստամոքսային տրակտի ռենտգեն-կոնտրաստ հետազոտություն 15 000
90 Բջջաբանական բիոպսիա 8 000
91 Սոնոգրաֆիա 6 000
92 Ռեկտոռոմանոսկոպիա 10 000
93 Խորհրդատվություն 5 000
94 Արյան ընդհանուր քնություններ լեյկոֆորմուլայով 2 500
95 Արյան ընդհանուր քնություններ առանց լեյկոֆորմուլայի 1 500
96 Բիոքիմիական հետազոտություն (յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար) 1 000
97 Մեզի ընդհանուր քննություն 1 500
98 Արյան խումբ 1 500
99 Ռեզուս արյան 1 500
100 Բակտերոսկոպիկ քննություն 3 000
101 Հեպատիտ C 2 500
102 Հեպատիտ B 2 500
103 HIV 3 000