Հիմնական Մենք Կառուցվածք Կանոնակարգ Գնացուցակ Փոխադարձ կապ Հյուրատետր Ինչպես կապվել

Լրացուցիչ՝ տպել, ներբեռնել...

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

“Գյումրիի Ուռուցքաբանական դիսպանսեր” ՓԲԸ տնօրեն՝

Վ. Ս. ՇԻՐԻՆՅԱՆ

25 մարտի 2019 թ.

 

“ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ” ՓԲԸ
ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող
և բարորակ հիվանդությունների համար ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող
և սոցիալապես անապահով խմբերում չընդգրկված անձանց համար
2019 թվականի վճարովի բժշկական օգնության և սպասարկման

Գնացուցակ

հ/հ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը և ծառայությունը Ծառայության գինը
1 Վահանագեղձի մեկ բլթի հեռացում առանց լիմֆոդիսեկցիայի 300 000
2 Վահանագեղձի մեկ բլթի հեռացում լիմֆոդիսեկցիայով 400 000
3 Հարականջային թքագեղձի մասնահատում կամ ամբողջական հեռացում 161 200
4 Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով, առանց լիմֆոդիսեկցիայի 244 800
5 Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով, լիմֆոդիսեկցիայով 290 400
6 Նախաբազկի ամպուտացիա 202 400
7 Տրախեոտոմիա 150 000
8 Կրծքային փոքր վիրահատություններ` կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման 125 000
9 Վիրահատություններ կրծքագեղձի վրա (սեկտորալ մասնահատում, կիստայի հեռացում և այլն) 190 000
10 Մաստէկտոմիա 320 000
11 Կրծքագեղձի երկկողմանի սեկտորալ մասնահատում 285 000
12 Ռադիկալ մաստէկտոմիա (անութափոսային լիմֆոդիսեկցիայով) կամ կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում կողերի մասնահատումով 450 000
13 Օրխէկտոմիա 170 000
14 Օրխէկտոմիա երկկողմանի 170 000
15 Ռադիկալ օրխոֆունիկուլէկտոմիա 195 000
16 Առնանդամի ամպուտացիա 195 000
17 Ռադիկալ նեֆրէկտոմիա չարորակ ուռուցքի կապակցությամբ 450 000
18 Լեղապարկ-աղիքային բերանակցում 202 400
19 Ուռուցքի տրանսանալ հեռացում 160 000
20 Աղիների շրջանցող բերանակցում 255 000
21 Կոլոտոմիա 255 000
22 Խթաղու մասնահատում ստոմայով 306 000
23 Ուղիղ աղու մասնահատում ստոմայով 382 000
24 Ուղիղ աղու էքստիրպացիա 382 000
25 Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ 382 000
26 Կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ 382 000
27 Պոլիպէկտոմիա ռեկտոսկոպի միջոցով 30 000
28 Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ (առանց կարող գլխիկի արժեքի) 382 000
29 Դեմքի կամ պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների (3 սմ–ից մեծ) հեռացում 212 000
30 Բարորակ ուռուցքների, թքաքարային հիվանդությունների վիրահատական բուժում 255 000
31 Թքագեղձի մասնահատում 150 000
32 Թքագեղձի ամբողջական հեռացում 200 000
33 Պարանոցի ավշային հանգույցների հեռացում միակողմանի 200 000
34 Պարանոցի ավշային հանգույցների հեռացում երկկողմանի 280 000
35 Փայծախի հեռացում 300 000
36 Վիրահատություններ ստամոքսի ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում 340 000
37 Գաստրէկտոմիա 470 000
38 Հետորովայնամզային ոչ օրգանային ուռուցքների հեռացում 300 000
39 Մեծ ճարպոնի հեռացում 210 000
40 Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (տեղային անզգայացմամբ) 76 000
41 Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (ընդհանուր անզգայացմամբ) 120 000
42 Վիրահատություններ աղիների ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում 297 000
43 Վիրահատություններ աղիների օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ 229 000
44 Նախաբազկի կամ սրունքի շրջանի ամպուտացիա 250 000
45 Բազկի կամ ազդրի շրջանի ամպուտացիա 330 000
46 Շեքի և/կամ հեշտոցի պատերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում; արգանդի պարանոցի ամպուտացիա, էլեկտրոկոնիզացիա; ռեզեկտոհիստերոսկոպիա 100 000
47 Հեշտոցի միջնապատի հատում; բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում 114 000
48 Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա 220 000
49 Սուբտոտալ աբդոմինալ հիստերէկտոմիա; սալպինգէկտոմիա; օվարիէկտոմիա; ադնեքսէկտոմիա (բորբոքային ուռուցքների դեպքում); ձվարանի կիստայի և/կամ կիստոմաների հեռացում 230 000
50 Ձվարանների չարորակ ուռուցքների հեռացում 331 000
51 Աճուկա-ազդրային լիմֆոդիսեկցիա միակողմանի 255 000
52 Աճուկա-ազդրային լիմֆոդիսեկցիա երկկողմանի 382 000
53 Պլևրալ պունկցիա (կրծքային վիրաբուժ.) 25 000
54 Հոդերի պունկցիաներ 15 000
55 Ախտորոշիչ լապարոտոմիա 153 000
56 Կրծքագեղձի բիոպսիա 23 000
57 Ավշային հանգույցի բիոպսիա բաց եղանակով 119 000
58 Չարորակ նորագոյացությունների ճառագայթային բուժում (յուրաքանչյուր սեանսի համար) 10 000
59 Համակցված ճառագայթային բուժում 268 000
60 Չարորակ նորագոյացությունների քիմիո-թերապևտիկ բուժում 250 000
61 Չարորակ նորագոյացությունների քիմիո-թերապևտիկ բուժում (ցերեկային ստացիոնար) 200 000
62 Սիմտոմատիկ բուժում հիվանդանոցային պայմաններում (միավորի օրական գինը) 15 000
63 Բարորակ հիվանդությունների բուժում 100 000
64 Հետազոտություն հիվանդանոցային պայմաններում 55 000
65 Լիպոմայի հեռացում 45 000
66 Ատերոմայի հեռացում (յուրաքանչյուրի համար) 16 000
67 Պապիլոմայի հեռացում 7 000
68 Հյուսվածքաբանական բիոպսիա ախտորոշման նպատակով 55 000
69 Հյուսվածքաբանական հետազոտություն 9 000
70 Փոքր վիրահատական միջամտություն 25 000
71 Վիրակապություններ թարախային 2 500
72 Վիրակապություններ ոչ թարախային 2 000
73 Կրծքավանդակի պունկցիա 12 000
74 Որովայնի պունկցիա 10 000
75 Ամբուլատոր ճառագայթային բուժում յուրաքանչյուր սեանսի համար 10 000
76 Արգանդի վզիկի կոագուլացիա/էքսցիզիա 50 000
77 Արգանդի վզիկի պոլիպէկտոմիա 40 000
78 Էլեկտրասրտագրություն 2 500
79 Սրտաբանի խորհրդատվություն 2 500
80 Ռենտգեն նկարանում 5 000
81 Ռենտգենոլոգի խորհրդատվություն 1 000
82 Աղե-ստամոքսային տրակտի ռենտգեն-կոնտրաստ հետազոտություն 15 000
83 Բջջաբանական բիոպսիա 8 000
84 Սոնոգրաֆիա 6 000
85 Ռեկտոռոմանոսկոպիա 10 000
86 Խորհրդատվություն 5 000
87 Արյան ընդհանուր քնություններ լեյկոֆորմուլայով 2 500
88 Արյան ընդհանուր քնություններ առանց լեյկոֆորմուլայի 1 500
89 Բիոքիմիական հետազոտություն (յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար) 1 000
90 Մեզի ընդհանուր քննություն 1 500
91 Արյան խումբ 1 500
92 Ռեզուս արյան 1 500
93 Բակտերոսկոպիկ քննություն 3 000
94 Հեպատիտ C 2 000
95 Հեպատիտ B 2 000